Používáte zastaralý prohlížeč, ve kterém se stránky nemusí zobrazovat správně. Nainstalujte si prosím novou verzi vašeho prohlížeče. Stáhnout jej můžete zde Stáhnout nový prohlížeč
Hledám nemovitost Nabízím nemovitost

Typ

Mám zájem

Typ nemovitosti

Lokalita

Velikost

Maximální cena

Vnitřní oznamovací systém společnosti Reality TREND s.r.o.

Vnitřní oznamovací systém povinné osoby Reality TREND s.r.o. je oznamovacím kanálem ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznamovací kanál byl zřízen pro veškeré oznámení a stížnosti týkající se porušení právních či interních předpisů povinné osoby. Nad rámec zákona je možné sdělit také podněty o záležitostech nebo aktivitách, které by mohly být v rozporu s dalšími platnými interními pravidly a předpisy platnými ve společnosti Reality TREND s.r.o., jakožto povinné osoby.

Povinná osoba vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinnou osobu nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), písm. b), písm. h) a písm. i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.Příslušná osoba

Příslušnou osobou k řešení zaslaných podnětů je v obchodní společnosti Reality TREND s.r.o. jednatel společnosti a oznámení je možné příslušné osobě zasílat způsoby uvedenými níže.Způsoby podání oznámení

1) prostřednictvím příslušné osoby

- elektronicky prostřednictvím oznamovacího kanálu na adrese: whistleblowing@realitytrend.cz,

- písemně k rukám příslušné osoby s označením “Neotvírat“ na doručovací adresu: Reality Trend s.r.o., Žerotínovo nám. 162/11, 750 02 Přerov,

- telefonicky na tel.: 774 455 334,

- ústně po předchozí domluvě,2) mimo příslušnou osobu

- prostřednictvím webového portálu Ministerstva spravedlnosti České republiky na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ (s výjimkou oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu),

- prostřednictvím webového portálu Finančně analytického útvaru Ministerstva financí České republiky na adrese: https://fau.gov.cz/oznameni-o-podezrelem-obchodu (pouze ve věcech oznámení o porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu).

 

Kontakt

Tel.: +420 581 277 754

E-mail: prerov@realitytrend.cz